"Rituelen zijn bruggen tussen oude en nieuwe situaties..."

Chantal van de Walle

Rituelen horen bij het leven als eten, drinken, waken en slapen. Elke cultuur, elke religie, elke groep ontwerpt eigen rituelen waaraan men gehecht is omdat ze de onderlinge band verstevigt. Rituelen zijn als het ware stapstenen in het water waarover wij van de ene kant naar de andere kant kunnen komen. Rituelen kunnen ons houvast geven in onze levens en hulp zijn om op onze levensweg verder te gaan, ook voor wat misschien in het verleden is blijven liggen en nog steeds pijnlijk is. Wanneer je vorm en betekenis wilt geven aan iets dat belangrijk is in jouw/jullie leven en je zoekt daarvoor een passend ritueel: ik kan en wil je daarbij helpen!

Chantal van de Walle

professioneel ritueelbegeleider

Als twee mensen besluiten samen een levensverbintenis aan te gaan is dat toch vaak een hele bewuste keuze. Vaak willen ze dat met familie en vrienden vieren en bezegelen. 
Mensen willen een levensverbintenis op een geheel eigen wijze vorm geven, met een eigen ritueel aangepast aan hun wensen en op een locatie die ze zelf uitkiezen. Met het ritueel bij een levensverbintenis kunnen ze uitdrukken dat ze met elkaar verder willen en wat dat voor hen betekent.

Verwacht of onverwacht. Het overlijden van uw dierbare zorgt voor verdriet en verwarring. U moet afscheid nemen op een manier die bij de overledene past. En die u als nabestaande zal troosten. Nu, straks en later. Het uitvaartritueel moet kloppen. Het is het laatste moment om afscheid te nemen. Met liefde laten we samen de overledene los….

Wanneer je rouwt om een overleden dierbare, kunnen rituelen je helpen bij het rouwproces. Een ritueel kan je zien als een eerbetoon aan de overledene, maar het is tevens een manier om het overlijden een plaats te geven in je bestaan. Er zijn verschillende rituelen die kunnen helpen bij het rouwproces. Iedere mens is uniek. Het kiezen van het juiste ritueel is dan ook van groot belang. Het moeten rituelen zijn die passen bij de overledene en bij de rouwende(n).

Ritueel bij overlijden

Ritueel bij verbintenis

Ritueel bij rouw

mogelijke rituelen

Een scheidingsritueel kan helpen om je scheiding te verwerken. Het is een manier om je relatie als levenspartners af te ronden en (eventueel) een nieuwe start te maken als ouders. Anselm Grün heeft het mooi beschreven:

“Rituelen doen een deur dicht en openen er één. We moeten de deur naar het verleden dichtdoen, zodat we helemaal in het heden kunnen zijn. Alleen als die deur wordt dicht gedaan ontstaat er een ingang naar het nieuwe en gaat er een deur naar het heden open. Wie nooit deuren dichtdoet, staat altijd op de tocht.”

Bijzondere momenten in het leven kunnen worden bekrachtigd en geëerd worden door een ritueel. Dit kan helpen om een periode met aandacht te verwelkomen of af te ronden, en ruimte te maken voor een nieuwe  levensfase. Rituelen zijn streepjes die je zet op die tijdslijn om belangrijke momenten aan te duiden. Om het leven te kleuren en te ordenen... Rituelen zijn een bron van levensenergie. 

De geboorte van een kind is een uniek moment. De pasgeborene begint het zichtbare leven. Meteen na de bevalling wordt het kind bij de moeder neergelegd zodat het gevoel van geborgenheid die de baby eerder kende, blijft bestaan. Kort daarna kan de vader de baby ook vasthouden. Verwondering, dankbaarheid en verantwoordelijkheidsbesef zijn de voornaamste gevoelens bij de geboorte van een kind. Deze gevoelens zullen dan ook een hoofdrol spelen bij het ritueel van geboorte / naamgeving.

Ritueel bij momenten

Ritueel bij scheiding

Ritueel bij geboorte

Iedereen die met ziekte, verlies of kwetsbaarheid te maken krijgt kan vragen hebben als: Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik verder? Waar ontleen ik kracht aan? Vanaf nu kan iedereen die over deze levensvragen met mij contact op kan nemen om een gesprek met een geestelijk verzorger thuis aan te vragen. 
 

Ik ben een erkend geestelijk verzorger; aangesloten bij SKGV.  stichting kwaliteitsregister geestelijk verzorging. 

Voor onderstaande groepen wordt een aantal gesprekken vergoed:

  • Thuiswonenden van 50 jaar en ouder
  • Mensen met een ongeneeslijke aandoening en hun naasten
  • Kinderen en jongeren t/m 18 jaar die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten

 

Ook nu, in tijden van corona, zijn gesprekken thuis mogelijk. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM. Meer informatie over levensvragen: www.geestelijkeverzorging.nl/levensvragen