rITUEEL BIJ Geboorte/NAAMGEVING

 

De geboorte van een kind is een uniek moment. De kleine mens die groeide in het verborgene is ter wereld gekomen. De pasgeborene begint zijn/haar zichtbare leven. Verwondering, dankbaarheid en verantwoordelijkheidsbesef zijn de voornaamste gevoelens bij de geboorte van een kind. Het is voor veel ouders van belang om de geboorte van een kind op een bijzondere manier te vieren. De komst van het eerste kind verandert het leven van de jonge ouders drastisch. Bij latere geboortes wijzigt de samenstelling van het gezin. Ook voor broertjes en zusjes betekent de komst van een nieuw gezinslid een grote verandering. Bij adoptie kan de komst van het adoptiekind ook gevierd worden als een geboorte in het gezin.

De volgende elementen zouden kunnen horen bij het geboorte ritueel:
 

  • De naamgeving
  • De verbondenheid van de ouders tegenover het kind
  • De betrokkenheid van de gezinsleden, familie en vrienden
  • De vreugde voor het nieuwe leven.