RITUEEL BIJ bijzondere momenten


 

Emigratie

 

Emigreren is een verregaande beslissing die diep ingrijpt in het leven. Men verlaat niet alleen het land en de vertrouwde omgeving maar ook de eigen taal en cultuur. Maar men laat ook familie, vrienden, kennissen, collega’s en buren achter. Emigreren is een keuze voor het onbekende boven het bekende, voor het avontuur boven het gangbare.

Daarmee is emigreren ook een vorm van scheiden. Scheiden van wat vertrouwd en bekend is. Men gaat iets nieuws beginnen op een nieuwe plek.

Emigreren is een emotionele gebeurtenis van de hoogste orde. Men wordt van de ene naar de andere emotie geslingerd. Een emigratie ritueel kan helpen deze emoties een plaats te geven. Zowel bij de emigrant als bij de achterblijvers.

 

Welke elementen zouden bij het emigratie ritueel kunnen horen?:
 

 • Afscheid van familie en vrienden’
 • Bevestigen van de emotionele banden
 • Afronden van een periode
 • Aanvang van een nieuwe periode
   

 

Verzoening

 

Alle goede bedoelingen ten spijt kan in het leven soms heel anders lopen dan we hadden bedoeld. We doen of zeggen dingen waar we na verloop van tijd spijt van hebben of ons voor schamen. We kwetsen of beledigen mensen. En er ontstaat een verwijdering. Het is geen gemakkelijke opgave om een conflict bij te leggen en tot verzoening te komen. Wanneer dit wel lukt kan een verzoeningsritueel helpen om de normalisering van het contact te markeren en daarna weer met een schone lei te beginnen. De ritueelbegeleider draagt hier een bijzondere verantwoordelijkheid om voorwaarden te scheppen om zo’n ritueel mogelijk te maken.

Wie zich met zichzelf of met het eigen verleden wil verzoenen kan ook dié stap ritueel vormgeven.

 

Welke elementen kunnen er bij een verzoeningsritueel horen?
 

 • Erkenning van de oorzaak van de verwijdering
 • Verlangen naar een verzoening
 • Loslaten van de verwijderende redenen
 • Terugkomst van de harmonie

 

Euthanasie

 

Wanneer vast is komen te staan dat het lijden uitzichtloos is geworden kan men kiezen voor euthanasie. Voor de stervende en de omgeving is een dergelijk besluit uiterst moeilijk om te nemen. Het afscheid waar men reeds op voorbereid was krijgt een ander karakter. Bij een gewoon sterven weet men meestal niet precies wanneer iemand zal komen te overlijden. Bij euthanasie weet men dit wel.

Afscheidsgesprekken met de door de stervende gekozen verwanten of vrienden krijgen een andere lading omdat men weet wanneer de dood zal intreden. Het euthanasie ritueel kan het beste een paar dagen of een paar uur voor het afgesproken moment plaats vinden.

 

Welke elementen kunnen bij ritueel voorafgaand aan euthanasie horen?

 

 • Rustig samenzijn
 • Dankbaarheid voor het leven dat ten einde komt
 • Overwegingen en achtergronden bij het besluit tot euthanasie
 • Bevestiging van de liefdesband tussen de stervende en de naaste omgeving
 • Wens voor de toekomst