RITUEEL BIJ ROUW

 

Na het overlijden van een dierbare breekt een tijd van rouw aan. Er is een leegte ontstaan waaraan men moet wennen, een gemis dat pijnlijk is en waarmee men moet leren leven.
 

Rouw bevat twee wezenlijke elementen :
 

  1. Het verdriet om de definitieve afwezigheid van de overledenen
  2. De bewustwording dat het leven doorgaatDeze twee aspecten komen naar voren in de rouwrituelen
     

Er ontstaan steeds meer huisrituelen die de rouwperiode draaglijker kunnen maken. Welke elementen zouden bij een rouwritueel kunnen horen?:
 

  • Gedenken aan de overledene
  • Afronden van de condoleance
  • Opruimen van de bezittingen van de overledene
  • Vervolmaken van de laatste rustplaats
  • Het leven opnieuw ter hand nemen